Nederland scoort het hoogst als land met ‘s werelds meest inclusieve werkomgevingen

Wereldwijd stagneert de vooruitgang op het gebied van Diversity, Equity & Inclusion-initiatieven.
07 december 2022
Inclusion Index 2022
Dimitry Patoir
Dimitry
Patoir

Senior CX manager

Neem contact op

Nederland is Canada gepasseerd als land met 's werelds meest diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplekken, volgens Kantars Inclusion Index 2022. Dit nieuwe benchmarkonderzoek meet op wereldwijde schaal de voortgang van het ontwikkelen van een inclusieve en diverse werkomgeving. 

Van alle gemeten sectoren is de branche persoonlijke verzorging (kappers, schoonheidssalons enz.) ’s werelds meest inclusieve sector, op de voet gevolgd door bedrijven in de non-profit en professionele dienstverlening ((juridisch, accountancy etc.) sector. In het algemeen is de voortgang van het creëren van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving gestagneerd en in sommige landen zoals Canada, de VS en Italië zelfs achteruitgaan. 

Gebaseerd op kwantitatieve inzichten van bijna 13.000 medewerkers uit 13 landen en 24 sectoren,rangschikt de Inclusie Index de meest inclusieve landen en sectoren. Dit door het meten van ervaringen van medewerkers, het evalueren van de mate van verbondenheid en het in kaart brengen van de aanwezigheid van discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer. Andere bevindingen uit het onderzoek van dit jaar zijn: 

  • Nederland, Duitsland, Mexico, Spanje en Canada vormen de top 5 van landen met de meest inclusieve werkomgeving in een zakelijke omgeving. 
  • Mexico en Australië laten de meeste groei op het gebied van inclusie op de werkvloer zien t.o.v. 2019, terwijl de VS, het VK en Italië juist lager scoren dan in 2019. 
  • De vraag naar bedrijven die meer doen dan alleen het organiseren van themadagen en logo-aanpassingen groeit. Wereldwijd wil 46% van de medewerkers dat bedrijven meer acties ondernemen om structurele verandering op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te bewerkstelligen. In Nederland geeft 40% van de medewerkers aan dat hun werkgever geen concrete stappen zet, maar dat ze dit ook niet per sé nodig achten.  
  • Het uitblijven van structurele verandering op het gebied van DEI heeft een significante impact op recruitment en personeelsbehoud: 1 op de 4 medewerkers wereldwijd geeft aan zijn of haar werkgever waarschijnlijk te gaan verlaten vanwege een gebrek aan inclusie. In Nederland is dit 1 op de 5 (19%). 
  • De entertainmentindustrie is samen met de landbouw- en visserijsector wereldwijd het minst inclusief.

Inclusion Index-score uitgesplitst per land 

Het onderzoek laat zien dat ondanks de inspanningen van bedrijven, progressie op het gebied van DEI is gestagneerd. De wereldwijde index score van 55 blijft daarmee onveranderd ten opzichte van 2020. Tussen 2019 en 2022 hebben acht van de twaalf gemeten markten een daling van hun Inclusion Index-score gezien. Dit terwijl Mexico (+15%) en Australië (+7%) de afgelopen drie jaar de grootste groei op het gebied van DEI-voortgang hebben laten zien. 

Inclusion Index sore per land

Diversiteit, gelijkheid en inclusie per sector 

De onderzochte sectoren bevinden zich in verschillende stadia op weg naar een inclusieve werkomgeving. De sectoren persoonlijke diensten (kappers, beauty etc.), professionele dienstverlening (juridisch, accountancy enz.) en non-profitorganisaties zijn leidend met inspanningen om inclusie te stimuleren. Terwijl ze onderaan de ranglijst staan, ondernemen financiële dienstverleners, IT- en bedrijven in marketing en communicatie, het meest actief stappen om inclusiever te zijn. Bedrijven actief in marketing, mode, IT, horeca, beveiliging, entertainment, media, sport, uitgeverijen en landbouw hebben nog een lange weg te gaan 

Inclusion Index-score per sector 2022

Harde feiten over de moderne werkomgeving 

  • Minderheidsgroepen hebben vaker te maken met negatieve ervaringen tijdens hun werk. Dit komt vooral door een gebrek aan een gevoel van verbondenheid, ervaringen met discriminatie en de aanwezigheid van negatief gedrag: 
  • 1 op de 2 respondenten wereldwijd die zich als gehandicapt* identificeert, heeft het gevoel dat de kansen op persoonlijke ontwikkeling worden beperkt door senior collega's. In Nederland geeft 41% van deze groep aan het gevoel te hebben te worden beperkt.   
  • 1 op de 4 respondenten wereldwijd en in Nederland, die onderdeel zijn van een etnische minderheid geeft aan zich ongemakkelijk te voelen op de werkplek. 
  • Meer dan een derde van de respondenten wereldwijd (33%), tegen 1 op de 5 in Nederland, die zich identificeren als LHBTQ+ geeft aan gepest en ondermijnd te zijn op werk. 
  • Bijna de helft van de vrouwen (49%) in ons onderzoek geeft aan dat ze hebben ondervonden dat collega's de eer opeisen voor gezamenlijke activiteiten.

Gebrek aan betrokkenheid 

Een kwart van de respondenten wereldwijd zal waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk hun bedrijf verlaten vanwege een gebrek aan inclusie en/of het ervaren van discriminatie. Dit loopt zelfs op tot meer dan een derde (34%) voor respondenten jonger dan 35 en tot 39% voor hen die zich identificeren als LGBTQ+. 

De huidige inspanningen om DEI wereldwijd en in verschillende sectoren vooruit te helpen, worden opgemerkt - 71% van de respondenten gelooft dat hun bedrijf actief stappen onderneemt om meer divers en inclusief te worden. Bijna de helft (46%) is het ermee eens dat ze persoonlijk hebben geprofiteerd van DEI-initiatieven in hun organisatie. Toch is 46% van de respondenten het ermee eens dat hun organisatie meer moeten doen om DEI-ontwikkelingen vooruit te helpen. Werknemers willen bijvoorbeeld een sterkere focus op het stimuleren van structurele verandering. 
 
In een reactie op de Inclusion Index van dit jaar zei Nadach Musungu, Inclusion Lead bij Kantar: “Uit de data blijkt dat we de verwachte groei op het gebied van inclusie niet zien, maar dat wil niet zeggen dat DEI zijn belang op de werkvloer heeft verloren. Integendeel, de verwachtingen van werknemers over DEI zijn aan het verschuiven: wat goed was in 2019 is niet langer goed genoeg in 2022. Steeds meer werknemers eisen structurele verandering en concrete acties van bedrijven die beweren DEI serieus te nemen. Te midden van ‘the great resignation' en de strijd om het beste talent, moeten bedrijven wel in actie komen omdat werknemers anders bewust ervoor kiezen het bedrijf te verlaten. 

Op de website van Kantar is een infographic te downloaden met alle resultaten van de Inclusion Index 2022.   

* Kantar identificeert een handicap als een fysieke of mentale aandoening die het dagelijks leven beperkt 

Neem contact op