Fenomeen flitsbezorging blijft groeien - aantal consumenten dat wel eens gebruik heeft gemaakt van flitsbezorging stijgt met 30%

Populariteit van flitsbezorging blijft toenemen ondanks negatief sentiment en beperkende regelgeving.
24 maart 2022
Kantar_onderzoek_flitsbezorging_maart 2022
Yara Wiemer
Yara
Wiemer

Research Consultant

Neem contact op

Naar schatting hebben 925.000 consumenten in Nederland wel eens gebruik gemaakt van flitsbezorging. Vooral door de expansie van de bezorggebieden en forse marketinginspanningen is de markt sinds eind 2021 met 30% gegroeid. Van de vier actieve spelers op de Nederlandse markt, Gorillas, Flink, Zapp en Getir, heeft vooral Flink het bezorggebied fors uitgebreid in de afgelopen maanden. Eind 2021 bedroeg het aantal consumenten dat gebruik maakte van flitsbezorging nog circa 700.000. De recente bevindingen blijken uit het tweede grootschalige onderzoek dat Kantar afgelopen februari heeft uitgevoerd onder ruim 44.000 consumenten van 16 jaar en ouder. 

Reputatie een mogelijke belemmering voor verdere groei 

Deze groei van 30% is aanzienlijk te noemen voor het niet geheel onomstreden fenomeen flitsbezorging. Niet alleen de beperkende regelgeving vanuit gemeentes zoals het verbod op het openen van zogeheten dark stores werkt flitsbezorgers tegen. Ook het negatieve sentiment in de maatschappij rondom flitsbezorging vormt mogelijk een belemmering voor verdere groei. Een ruime meerderheid (65%) van de consumenten die niet van plan zijn om er gebruik van te gaan maken, beschouwen het als overbodige luxe. Ook de reputatie weerhoudt consumenten ervan flitsbezorging uit te proberen: 24% wijst op overlast van dark stores, impact op het klimaat en arbeidsomstandigheden van drivers. Toch lijken deze belemmeringen vooralsnog onvoldoende groot om de onstuimige groei te remmen.  

Vooruitzicht 2022: verdere groei flitsbezorging verwacht 

De verwachting is dan ook dat de markt voor flitsbezorging door zal blijven groeien. Enerzijds omdat de intentie om flitsbezorging de komende zes maanden uit te proberen is gestegen en anderzijds omdat het niet bij één keer uitproberen blijft: het merendeel van de degenen die het uitproberen blijft met regelmaat, gemiddeld twee keer per maand, bestellingen plaatsen. Dit raakt met name de fysieke supermarkten, online supermarkten en maaltijdbezorgers, alhoewel de impact groter is voor de ene partij dan voor de ander. 

Meer informatie?

Het volledige rapport over ‘Flitsbezorging in Nederland’ is te verkrijgen bij Kantar. Lees voor meer informatie ook onze webpagina over het onderzoek. Neem voor vragen of interesse in het rapport contact op met Yara Wiemer via email of via onderstaand formulier. 

Neem contact op