Kantars chatbot: aangenaam kennis te maken...

Maak nu met onze chatbot, Kantars nieuwste innovatie op het gebied van hybride marktonderzoek.

Meer weten?

Kantar Chatbot

Met behulp van de Kantar chatbot is het nu mogelijk om op een eenvoudige manier grootschalig kwalitatief onderzoek te doen naar het gedrag, de diepere beweegredenen en de gevoelens van mensen.

De vele voordelen van onderzoek via de Kantar chatbot

  • De chatbot geeft kwantitatieve data met kwalitatieve waarde.
  • Door het gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken zijn we in staat om uitnodigende open vragen te stellen die ‘storytelling’ stimuleren.
  • Via de chatbot kun je snel een grotere doelgroep persoonlijk ondervragen. Voor ons Covid-19 onderzoek sprak chatbot Neo bijvoorbeeld in slechts drie weken tijd bijna 300 respondenten.
  • Een lage instapdrempel voor respondenten om deel te nemen aan een onderzoek.
  • Respondenten delen vrijuit hun gevoelens en emoties door de relatieve anonimiteit van de chatbot.
  • Onze chatbot is geschikt om in te zetten op diverse social media-platformen zoals Facebook Messenger, Instagram en Whatsapp.
  • Gemakkelijker toegang tot moeilijk(er) te bereiken doelgroepen, zoals jongeren en kwetsbare mensen in een sociaal isolement. 
  • Respondenten antwoorden op dezelfde manier als ze zouden doen in een echte chat-omgeving.

Kantar chatbot in actie

We zetten onze chatbot Neo op Facebook in om meer inzicht te krijgen in hoe de versoepelde lockdown het gedrag van mensen heeft veranderd en wat ze van de toekomst verwachten. Hoe ervaarden ze hun bezoek aan de horeca en winkels, en welke plannen maakten ze voor de vakantie? 

Respondenten deelden eerlijk hun zorgen en emoties met chatbot Neo. Benieuwd welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd? Vul onderstaand formulier in en download  meteen het onderzoeksrapport.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 t/m 23 juni 2020.