Service Automotive VAG

De klantgegevens voor deze enquête zijn verzameld door Pon's Automobielhandel BV, de Nederlandse importeur van de Volkswagen Group-merken, en zijn dealernetwerk. Voor dit klantonderzoek worden klantgegevens rechtstreeks door Pon's Automobielhandel BV aan Kantar Netherlands BV geleverd. Kantar voert, als gegevensverwerker van Volkswagen AG, deze enquête uit. De resultaten van de enquête zullen worden samengevoegd en in anonieme vorm aan Volkswagen AG, haar merken en de importeur worden gerapporteerd. Individuele persoonsgegevens zijn daarbij niet zichtbaar.

Pon's Automobielhandel BV gaat met de grootst mogelijk zorg met uw gegevens om. Als u hier meer over wilt weten en of bezwaar wilt maken tegen de uitnodiging voor de enquête, lees dan hier hun privacyverklaring:

Wilt u de privacyverklaring van de merken van Volkswagen AG voor deze enquête bekijken:

De privacyverklaring van Kantar Netherlands BV vindt u hier (Schriftelijk onderzoek / Online onderzoek).