Tilaa Maatilojen rahavirtalaskelmat

Kuntakohtaiset maatilojen tulo- ja menotiedot lasketaan vuosittain – maatilojen tulovirroista jo 1970-luvulta ja pääostopanosten menotietoja 1990-luvulta alkaen. Kuntakohtaiset laskelmat maatilojen rahavirroista sisältävät:
- Maatalouden myyntitulot (maito, naudanliha, sianliha, muu liha, kananmuna, vilja ja muu kasvinviljely)
- Maatalouden tulotuet
- Metsätulot (maanviljelijät ja/tai metsätilanomistajat)
- Sivuansiot (palkka-, eläke- ja yrittäjätulot)
- Pääostopanosten menot (ostorehut, lannoitteet ja kalkki, poltto- ja voiteluaineet, koneet, ostosiemenet ja kasvinsuojeluaineet)

Lähteinä on käytetty mm. Tilastokeskuksen tietoja, joita on yhdistetty keräämiimme tai tuottamiimme aineistoihin. Tuloksena syntyy kuntakohtainen tieto tulolähteittäin eriteltynä. Tulokset esitetään taulukkoina ja grafiikkana. Mahdollisuus myös vertailu esim. edelliseen vuoteen.

Kuntatiedon ohella voidaan tuottaa vertailutieto esim. siitä, mikä on yksittäisen kunnan tulo- tai meno-osuus esim. maaseutukeskustasolla. Aineistoon on lisättävissä asiakkaan omaa dataa ja omat aluejaot. Koko Suomea koskeva tieto on luokiteltavissa vastaavalla tavalla.

Maatilojen rahavirtalaskelmat ilmestyy vuosittain syksyllä.