Yrityksissä työskennellään moninaisten vastuullisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Yksi suurimmista globaalistikin esiin nousseista kysymyksistä on ”mistä aloitamme”. Entä mihin vastuullisuuden osa-alueeseen brändin tulisi keskittyä?
Kantarin luoma viitekehys tarjoaa näkökulmia yrityksen vastuullisuusstrategian vahvistamiseen toimialalla ja auttaa brändiä aktivoimaan kuluttajissa resonoivaa vastuullisuutta. Hyödynnä kansainvälisten tutkimustemme sisältöjä, konkreettisia esimerkkejä ja keskeisiä periaatteita, jotka auttavat pääsemään tavoitteisiin.

Kuinka autamme

  • Mihin vastuullisuuden osa-alueisiin yritykselläsi on velvollisuus ja toisaalta oikeus tarttua toimialallasi?

    Tunnista kuluttajille tärkeät arvot ja odotukset vastuullisuudesta. Vastuullisuuden tavoitteiden tarjoamat mahdollisuudet vaihtelevat toimialoittain, ja yritysten on tunnistettava missä heillä on oikeus toimia uskottavasti.

  • Hyödynnätkö liiketoiminnassasi asioita, joita kuluttajat ovat valmiita tekemään vastuullisuuden suhteen?

    Valmiin kuluttajadatamme avulla tunnistat vastuullisuuden kautta rakentuvat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa ja kehittää brändiä toimialallanne kuluttajan näkökulmasta.

  • Kuinka yritykset voivat kuroa umpeen kuluttajien tahtotilan ja toiminnan välistä kuilua (Value-Action Gap) vastuullisuusasioissa?

    Kuluttajan tahtotilan ja todellisen toiminnan välillä on kuiluja. Value-Action Gap mittaa kuluttajan tahtotilan ja todellisen toiminnan välistä ristiriitaa. Kuilun laajuus vaihtelee toimialoittain, ja nykyisten ostajien keskuudessa kuilu on brändeille hukattu mahdollisuus. Autamme tunnistamaan kuluttajan toimintaa estävät ja edistävät tekijät.