Tunnista brändin ja yrityksen kasvun mahdollisuudet vastuullisuusnäkökulmasta

Suomi ensimmäistä kertaa mukana Kantarin maailmanlaajuisessa Sustainability Sector Index 2022 -tutkimuksessa.
24 elokuuta 2022
analytiikka
Anna
Rautio

Ota yhteyttä

Kuinka yritykset voivat auttaa kuluttajia valitsemaan vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita?
 
Vastuullisuus on nykyään yritysten prioriteettilistan kärjessä. Mutta mihin vastuullisuuden osa-alueeseen brändin tulisi keskittyä? Kuluttajat odottavat yritysten ja brändien vievän tätä muutosta eteenpäin. Yritysten on tehtävä vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden valinta helpoksi kuluttajille, jotta ostotottumukset alkavat muuttua. 
 
Kantarin Sustainability Sector Index on kvantitatiivinen tutkimus 35 markkinalla. Maailmanlaajuinen raportti paljastaa, että noin joka kolmas (29 %) kuluttajista on sitoutunut aktiivisimmin ilmasto- ja sosiaalisiin ongelmiin ostokäyttäytymisensä osalta.
 
Löydöksiä maailmanlaajuisesti:

  • 63% kuluttajista ajattelee, että yrityksillä on vastuu toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
  • Kustannukset on yleisimmin mainittu este vastuullisten valintojen tekemiselle. 80% kuluttajista sanoo keskittyvänsä enemmän rahan säästämiseen kuin maapallon pelastamiseen.
  • Nälkä ja köyhyys ovat aiheita, jotka huolestuttavat eniten kuluttajia. 

 
Aiheet, joihin brändien on keskityttävä, vaihtelevat toimialoittain:

  • Kuluttajat odottavat finanssialan puuttuvan veronkiertoon, taloudelliseen lukutaidottomuuteen ja eriarvoisuuteen. Yritykset voivat erottua joukosta ja saada kaupallista etua torjumalla köyhyyttä ja nälänhätää.
  • Elintarviketeollisuudessa vähittäiskauppiaiden ja tuottajien odotetaan toimivan liikakulutukseen ja pakkauksiin liittyvissä asioissa. Toimialalla ylityö on myös yleisesti mainittu aihe.
  • Erottelevana vastuullisuusteemana peli- ja teknologia-alan yrityksille on mielenterveys. Toimialan hygieniatekijöitä ovat verotukseen ja internetyhteyksiin liittyvät asiat. 

 
Sustainability Sector Index -tutkimuksemme kartoittaa kuluttajien vastuullisuusasenteita ja -käyttäytymistä toimialoittain – mahdollistaen vankan viitekehyksen yritysten suhtautumiselle kestävään kehitykseen.
 
Kysy tuloksista! Webinaarin 13.9.2022 nauhoitteeseen TÄSTÄ!

 

Ota yhteyttä