Brändeillä on haasteita sitouttaa ihmiset vastuullisuusaiheisiinsa

Brändit työskentelevät aiempaa enemmän vastuullisuusasioiden äärellä vahvistaakseen suhteitaan kuluttajiin ja asiakkaisiin. Parhaimmillaan vastuullisuus tarjoaa perustan yhteiselle arvon rakentamiselle liiketoiminnan, kohderyhmien ja yhteiskunnan välille. Tällä hetkellä monilla toimialoilla on haasteita vastuullisuutensa kytkemisessä ihmisten valintoihin ja todelliseen toimintaan. Kantarin näkemykset ja inspiroiva data haastavat yrityksiä vahvistamaan brändiensä asemaa vastuullisuuden avulla ja siten kasvattamaan liiketoimintaansa.
14 marraskuuta 2023
toimialojen vastuullisuus top 5
Anna
Rautio

Ota yhteyttä

Suomalaiset kuluttajat asettivat 42 toimialaa paremmuusjärjestykseen vastuullisuustoimien osalta. Listaus perustuu kuluttajien näkemyksiin siitä, missä määrin eri toimialat edistävät ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiä. Mielenkiintoisia eroja Suomen ja maailmanlaajuisten tulosten osalta löydetään mm. verkko-ostamisen sivustojen ja sähkö-/hybridiautojen kategorioissa, jotka sijoittuvat globaalin listan kärkipäähän toisin kuin Suomessa.

Tutkimme, mitä kuluttajat todellisuudessa tekevät siirtyäkseen kohti kestävää elämäntapaa, ja kuinka yritykset voivat tukea ihmisten valintoja. Kulutuskäyttäytyminen muuttuu kohti uusia ja kestävämpiä toimintamalleja, jotka tulevat vaikuttamaan jokaiseen kategoriaan ja toimialaan. Tämä muutos on huomioitava liiketoiminnan suunnittelussa sekä portfolio- ja innovaatioaloitteita arvioitaessa.

Tunnista Sustainability Sector Index -tulosten avulla

  1. Merkityksellisimmät vastuullisuusaiheet, joihin kuluttajat odottavat toimialasi keskityttävän.
  2. Kuluttajien valmius muuttaa käyttäytymistään vastuullisempaan suuntaan toimialallasi.
  3. Kuluttajien vastuullisempien valintojen tekemisen esteet ja ajurit.

Vastuullisuuden tahtotilan ja toiminnan välillä on edelleen kuilu

 Suomalaisista 84 % haluaa elää vastuullisesti, mutta vain 14 % on muuttanut käyttäytymistään sen suuntaisesti. Vastuullisuuden tahtotilan ja toiminnan välinen kuilu (value action gap) syntyy, kun ihmiset syystä tai toisesta toimivat tavalla, joka on ristiriidassa heidän arvojensa kanssa tai ei tue niitä.

Eri toimialojen ja kategorioiden välillä on eroja sekä avaintekijöitä, joilla voi tukea kuluttajia muuttamaan käyttäytymistään kohti aiempaa vastuullisempaa kuluttamista. Nykyisten ostajien keskuudessa kuilu on brändeille hukattu mahdollisuus.

Sustainability Sector Index 2023 avaa kuluttajien näkökulman vastuullisuuteen 42 toimialalla ja 33 markkinalla. Analyysit perustuvat 26 000 haastatteluun maailmanlaajuisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Tutkimus mittaa eri toimialojen suoriutumista neljän keskeisen liiketoiminnan osa-alueen kautta: Strategia, Tuote- ja palvelukehitys, Viestintä ja Vaikutus.

 

Ota yhteyttä