Mediamainonnan määrä vuonna 2022 päättyi +4,1% kasvuun

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 328 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja mainonnan määrä kasvoi +4,1 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantarin kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat eri media-alan liitot.
31 tammikuuta 2023
Mediamainonta
Pami
Bergman

Ota yhteyttä

Vuonna 2022 kotimainen mediamarkkina pysyi kasvun polulla kumulatiivisesti tarkasteltaessa läpi koko vuoden. 

Mediaryhmien osuuksia tarkasteltaessa mediaryhmäjaottelulla, jossa verkkomainonta katsotaan omaksi mediaryhmäkseen, suurin osuus oli verkkomedialla (53 %). Verrattuna vuoteen 2021 mainonnan panostukset kasvoivat radiossa, verkkomediassa, elokuvamainonnassa sekä ulkomainonnassa. Verkkomedia ja ulkomainonta kasvattivat osuuksiaan mediamarkkinassa.

Tarkasteltaessa mediaryhmäjakoa, jossa verkkomainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, total printtimedialla on edelleen suurin osuus mediamarkkinasta (29 %). Hakumainonta ja sosiaalinen media olivat vahvassa kasvussa myös vuonna 2022. Radiolla oli voimakkaimmin kasvava digitaalinen media (+48,7 %).

Kantarin kuukausittaisen mediaseurannan mukaan vähittäiskaupan osuus mainonnan määrästä oli edelleen merkittävä 24 % (198 milj. €). Muita suuria toimialoja olivat elintarvikkeet (70 milj. €) ja autot (65 milj. €). Kolme suurinta toimialaryhmää muodostivat reilun 40 % kokonaismainosmarkkinasta vuonna 2022.

Kantar palkitsi vuoden 2022 mainostajana Odan, joka on markkinaan tullessaan muokannut merkittävästi koko verkkokauppatoimialaa sekä kasvattanut toimialan mainospanostusmäärää monikanavaisella mediavalikollaan.

 

TIEDOTE kokonaisuudessaan graafeineen ja taulukoineen pfd-muodossa.

Katso tallenne Consumer and Media Insight & Mainosvuosi 2022 -tilaisuudesta 31.1.2023

Ota yhteyttä