Mediatalojen sisäisen mainonnan raportointia tarkennetaan vuodelle 2024

Mediamainonnan muutosmittarissa sekä kvartaalitiedotteessa vertailukelpoisuus tulee säilymään myös vuonna 2024.
20 helmikuuta 2024
Media mainonta
Pami
Bergman

Tiedote 20.2.2024

Mediamainonnan mittauksessa on ollut mukana sisäisen mainonnan osalta vain mediayhtiöiden veloituksellinen oma mainonta. Vuoden 2024 alusta mittausta on tarkennettu siten, että eri mediabrändien välinen mainonta saman yhtiön (y-tunnuksen) sisällä tullaan poistamaan mittauksesta.

Vertailukelpoisuus ja vaikutus markkinaan

Mediavalikoimien muutokset ja tarkennus mediayhtiöiden sisäiseen mainontaan vaikuttavat mediamarkkinaan negatiivisesti noin yhden prosentin verran. Kantar Media Finlandin kuukausittain julkaisemassa Mediamainonnan muutosmittarissa sekä kvartaalitiedotteessa vertailukelpoisuus tulee säilymään myös vuonna 2024.

 

Lisätietoja

Kantar Media Finland Oy, Pami Bergman, pami.bergman(a)kantar.com