Mistä tavoitat kuluttajat ja miten kohdennat tehokkaasti brändimarkkinointia?

Kuluttajien tavoittamisessa hyödynnetään tutkittua tietoa yhä monikanavaisemmin mediasuunnittelusta aina digitaaliseen ja suoraan kohdentamiseen.
10 toukokuuta 2022
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Kuluttajien tavoittamisessa hyödynnetään tutkittua tietoa yhä monikanavaisemmin mediasuunnittelusta aina digitaaliseen ja suoraan kohdentamiseen. Kuluttajaymmärryksen avulla tehostetaan myyntiä ja markkinointia uudella tavalla.

Medioiden tavoittavuus

Parhaiten eri kohderyhmiä tavoittavat sekä kohdentuvat mediaryhmät ja yksittäiset mediat löytyvät Kantarin Mind-tietopankeista. Single source -aineiston avulla on vaivatonta vertailla eri medioiden toimivuutta juuri omissa halutuissa kohderyhmissä ja luoda optimaaliset mediasuunnitelmat kohderyhmien tavoittamiseen medioilla. 

Digitaalinen ja suora kohdentaminen

Tehokkaan keinon evästeettömään ja evästeelliseen kohdentamiseen, suora- ja telemarkkinointiin sekä ulkomainonnan kohdentamiseen tarjoavat Kantar Audiences -kohderyhmät. Kuluttajakohderyhmiä muodostetaan kohdentamista varten perinteisten demografisten rajausten lisäksi laadullisella tiedolla. Ne rakentuvat kuluttajatietopankin avulla ja kattavat kuluttajan elämää asenteista kulutuskäyttäytymiseen, elämäntyyliin, tuotteiden käyttöön ja ostoaikeisiin. Löydät juuri oikeat kohderyhmät, viestikärjet ja kanavat.

Tehosta markkinointia ja myyntiä uudella tavalla kuluttajaymmärryksen avulla.

Ota yhteyttä