Miten pidät brändisi kuluttajien ruokakorissa, kun brändin merkitys ostoperusteena vähenee?

Entä mistä tavoitat ostajat?
05 lokakuuta 2022
brändi ostoperusteena
Tarja
Pentilä

Ota yhteyttä

Ruokakorimme on ollut muutoksessa ensin koronan ja nyt hintojen nousun takia. Tähän mennessä ruuan hinta on noussut jo yli kymmenen prosenttia ja nousu jatkuu vielä loppuvuonna. Miten se näkyy valinnoissamme?

Mind Kuluttaja datamme (01-06/2022) kertoo jo muutoksesta. Ruuan valintaperusteissa hinnan merkitys ja tarjousten hyödyntäminen on nyt vahvistunut ja tietyn brändin ostamisen merkitys vähentynyt. Halu vastuullisempaan kuluttamiseen on edelleen vahva, mutta kuten koronan alkaessakin ja akuutimpien murheiden ollessa mielessä, jää vastuullisuus hieman taka-alalle. Myös laadun ja kotimaisuuden merkitys ostoperusteena on kääntynyt laskuun. Monet kuluttajat joutuvat nyt käymään mielessään kauppaa vastuullisuuden ja hinnan välillä. Mihin on mahdollista panostaa, kun ruoka ja energia vievät yhä suuremman osan käytettävissä olevista varoista. 

Koronan aikaan nähtiin pakasteiden käytön kasvu, joka on sen jälkeen tasaantunut. Mitkä tuoteryhmät ja brändit nousevat nyt? Mind-tietopankki sisältää food-kategorioissa 9 toimialaa, 40 tuoteryhmää ja 750 brändiä.

Ruuan hinnan nousun odotetaan tasaantuvan ensi vuonna, mutta samaan aikaan on käynnissä monia muita muutoksia, jotka vaikuttavat asenteisiimme ja kulutuskäyttäytymiseemme. Jatkuvassa muutoksessa trendien ja kulutuskäyttäytymisen seuranta on entistäkin tärkeämpää. 

Kantarin Mind-tutkimuskokonaisuus auttaa syvällisessä kuluttajaymmärryksessä sekä ennakoimaan muutosta, ja tunnistamaan miten ja mistä tavoittaa omat kohderyhmät tehokkaasti. Profiloit ja segmentoit kuluttajat tunnistaaksesi tehokkaimmat tavat vaalia, monipuolistaa, kasvattaa ja sitouttaa kohdeyleisösi. Aktivoit arvokkaimmat kohdeyleisösi tehokkaasti sekä online että offline-mediakampanjoissa ja voit hyödyntää laajaa valmiiden digitaalisten kohderyhmien valikoimaa.

Kuinka voimme auttaa?

Kantarin Mind-tietopankki tarkastelee kuluttajia kokonaisvaltaisesti aina asiakkuudesta kuluttajaan ja kuluttajasta ihmiseen. Datan avulla voidaan muodostaa tietoon perustuvia näkemyksiä ja toimintasuunnitelmia yrityksen kasvun tueksi. Kantar Audiences-kohderyhmät ovat valmiita asenteisiin, elämätyyliin, kulutuskäyttäytymiseen ja ostoaikeisiin perustuvia kohderyhmiä helppoon kohdentamiseen.

 
Ota yhteyttä