Ota datasta kaikki tehot irti!

Tehoa ja johdonmukaisuutta kampanjasuunnitteluun ja kohdentamiseen.
19 kesäkuuta 2023
Dataan pohjautuva kohdentaminen
Pami
Bergman

Ota yhteyttä

Mitä kuluttajaymmärryksen kustannustehokkuuden maksimointi markkinatutkimuksessa tuo mieleesi – kenties lyhyemmät lomakkeet, pienemmän vastaajamäärän tai harvemmin toteutettavan kyselyn? Mutta näillä keinoilla kampanjasuunnitteluun ja kohdentamiseen tuskin saadaan tehoja ja johdonmukaisuutta.

Otetaanpa karrikoitu ”mutkat suoriksi” -esimerkki. Yritys X on tuomassa markkinaan uuden tuotteen. On tehty paljon kartoittavaa tutkimusta, kenelle tuotetta voitaisiin markkinoida ja tulokset näyttävät selkeiltä – ymmärrystä asiasta löytyy.

Karrikoidusti sanottuna markkinoilla ei kuitenkaan ole tarjolla monikanavaisesti muita kuin pääosin demografioihin tai intresseihin perustuvia kohderyhmiä. Näin ollen kaikki se työ, joka on käytetty insighteihin ja analysointiin päätyykin karkeaan yksinkertaistukseen - ikäryhmä ja sukupuoli. Päädytään tilanteeseen, jossa yrityksen on ostettava kohderyhmää, joka on suurin piirtein sinne päin.

Kantarilla kuluttajaymmärryksen kustannustehokkuuden maksimoinnilla tarkoitamme laadukkaan ja monipuolisen datan hyödyntämistä kuluttajan kohtaamiseen asti - insighteista aktivointiin.

Kantar Media tarjoaa kaksi järjestelmää eri käyttötilanteisiin.

  1. MediaPlanner on ratkaisu mediasuunnittelijoille järeämpään suunnitteluun,
  2. IDFree puolestaan kevyempään digitaaliseen suunnitteluun.

Molemmilla järjestelmillä datasta saadaan hyödynnettyä kaikki tehot irti - kohdentamalla itselle ja/tai asiakkaalle relevanteille kohderyhmille.

Mikäli kohdentamisen ratkaisuista puhuminen herättää mielenkiintosi, otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä