Toimitusvaikeudet koettelevat uuden auton ostajien brändiuskollisuutta

Suomen autoala on uuden edessä, kun kysyntää uusille autoille olisi, mutta Suomeen tulee toimitusvaikeuksien vuoksi aiempaa vähemmän autoja. Uuden auton ostajien kokemuksissa ja asenteissa tämä toisaalta näkyy – ja toisaalta ei.
03 lokakuuta 2022
Kantarin tutkimuksessa selviää kuinka tärkeää asiakaspalvelukokemus on kuluttajille uutta autoa ostaessa
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Tuliterän auton omistaminen on näinä aikoina aiempaa harvinaisempaa herkkua, sillä ennakkotietojen mukaan ensirekisteröityjen autojen määrä tulee olemaan tänä vuonna ennätysalhaista. Kantarin tuore selvitys uuden auton hankkineiden keskuudessa paljastaa, että tämä heijastuu osittain arvioon itse autosta. Kokonaistasolla yleisarvio uudesta autosta on samalla korkealla tasolla kuin aiempina vuosina. Sähköauton hankkineissa on nähtävissä jopa pientä tyytyväisyyden nousua. Tätä vahvistaa aiempaa suurempi todennäköisyys suositella autoa lähipiirille sekä aikomus hankkia samanmerkkinen auto jatkossakin.

Tyytyväisyys uuteen autoon ei ole kaiken kattavaa. Joissakin autonvalinnassa tärkeissä asioissa uusi auto ei pystykään suoriutumaan aivan toiveiden tasolla. Sähköautoissa tällaisiin ominaisuuksiin lukeutuvat tyypillisesti ajotuntuma sekä toimiminen Suomen olosuhteissa. Toki automerkkien välillä on eroa, ja joillakin sähköautoilla suurempi epäsuhta odotuksen ja toteuman välillä on auton varustelutasossa, laadukkuudessa tai tyylikkyydessä.

Tuotannon sakkaamisen myötä Suomeen ei tule riittävästi uusia autoja, vaikka kysyntää olisi. Kuluttajien kokemuksissa ja asenteissa tämä näkyy. Auton pitkä toimitusaika on tuoreissa tuloksissa jättänyt varjoonsa muut perinteisemmät syyt muuttaa suunnitelmaa ja päätyäkin eri automerkkiin tai -malliin kuin alun perin ajateltiin. Tämä tuo aivan uudet haasteet brändille, eli miten positioida automerkki merkityksellisesti erilaiseksi ja odottamisen arvoiseksi. 

Myyjän kokonaisvaltainen palvelu on yksi keskeisimpiä draivereita vaihtaa toiseen automerkkiin. Varsinkin uuden sähköauton hankkineet kertovat tämän vaikuttaneen siihen, että hankkivat tällä kerralla toisen merkkisen auton. Asiakaspalvelukokemuksen kanssa korreloivat voimakkaasti etenkin helppous tavoittaa myyjä ja saada palvelua, sekä myyjän yhteydenpito kaupan eri vaiheissa. Tästä huolimatta, edelleen hämmentävän harva uuden auton ostaja kertoo myyjän ottaneen yhteyttä auton luovutuksen jälkeen – osuus on jopa pienentynyt. Tukeeko tämä merkkiuskollisuutta ja kääntymistä saman autoliikkeen puoleen jatkossa?

Toimitusvaikeudet vaikuttavat myös käyttövoimamurroksen myöhästymiseen Suomessa. Asenteellisesti lähtökohdat ovat kuitenkin suotuisat, sillä uuden auton ostajien keskuudessa sähköinen käyttövoima on aidosti harkinnan aihe. Vaikka nyt olisikin hankkinut bensiini- tai dieselauton, on kiinnostus hankkia seuraavaksi sähköauto kasvanut huomattavasti.

Kysy lisää automerkkien ja -mallien tuloksista!

Kantar mittaa vuosittain suomalaisten uuden auton hankintaprosessia, tyytyväisyyttä hankittuun autoon, sekä asenteita ja kokemuksia, jotka tukevat brändiuskollisuutta ja hyvää asiakaspalvelukokemusta. Tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen tietolähteen autokaupalle ja automerkkien edustajille, sillä suuri vastaajamäärä ja pitkä aikasarja mahdollistavat muutosten tarkastelun sekä omien että kilpailijoiden automerkkien ja -mallien osalta. Otoksen muodostuksessa ja tulosten painotuksessa hyödynnetty Traficomin ajoneuvoliikennerekisteriä (yksityiskäyttöön hankittu henkilöauto, mukaan lukien yksityisleasing).

 

 
Ota yhteyttä