Analityka CX

Poznaj czynniki motywujące i przyczyny podejmowania inicjatyw w zakresie CX oraz udowodnij ich wartość wyrażającą się w wynikach biznesowych.
Korzyści
01

Pokaż wartość inwestycji w CX 

Poznaj rolę czynników CX w „podróży” klienta i zmierz wpływ CX na wyniki biznesowe.
02

Połącz dane na temat CX z innymi danymi dla optymalizacji ROI 

Dowiedz się, jak doświadczenia klienta, marka i inne inwestycje wpływają na wyniki biznesowe Twojej firmy.
03

Wyciągaj wiedzę z nieustrukturyzowanych informacji zwrotnych od klientów 

Zyskaj szybkie, pogłębione insighty konsumenckie, korzystając ze wszystkich nieustrukturyzowanych źródeł danych o klientach – online, otwartych ankiet, danych głosowych i tekstowych.

04

Praktyczne wskazówki od specjalistów z naszej sieci

Zyskaj szybkie, pogłębione insighty konsumenckie, korzystając ze wszystkich nieustrukturyzowanych źródeł danych o klientach – online, otwartych ankiet, danych głosowych i tekstowych.

Warto poznać w Doświadczenie klienta