Udowodnienie pozytywnej roli programów telewizyjnych w niepewnych czasach

Kanał ITV zwrócił się do firmy Kantar o dane na temat oceny programów telewizyjnych typu „talent show”, aby zrozumieć stosunek mieszkańców Wysp do brytyjskiej wersji programu „Mam talent” w trakcie pandemii COVID-19.
Amanda Hammond, Commercial Research Executive, ITV“Instar Social has allowed us to better understand how the ITV audience behaves and interacts with our genres, channels and programmes on Twitter, providing us with telling insights for briefs, campaign evaluations and programme reviews.”

Wyzwanie

COVID-19 miał znaczący wpływ na marki, a wiele z nich zastanawiało się, jak powinny kształtować swoją strategię reklamową w tym trudnym czasie. Przy kolejnej edycji brytyjskiej wersji programu „Mam talent” (Britain’s Got Talent), która wkrótce zostanie wyemitowana w ITV, nadawca chciał zrozumieć, w jaki sposób ten program angażuje i inspiruje widzów pomimo nieoczekiwanych wydarzeń związanych z pandemią.

Zastosowane podejście

Korzystając z danych Social TV Ratings firmy Kantar, kanał ITV uzyskał dostęp do cennych informacji z Twittera, które pokazywały reakcje widzów na program w postaci postów na Twitterze zamieszczanych podczas jego emisji. Udostępnione dane obejmowały określony wolumen tweetów, jak również dane o pozytywnym nastawieniu wobec omawianego programu, w tym o konkretnych odczuwanych emocjach, takich jak np. podziw.

Insight

Kanał ITV wykorzystał dane Social TV Ratings firmy Kantar, aby porównać reakcje na Twitterze tydzień po tygodniu i porównać je z zeszłoroczną edycją brytyjskiego programu „Mam talent”. Ponieważ nastawienie widzów było w przeważającej mierze pozytywne, telewizja ITV była w stanie wykazać, jak ważną rolę pełnią tego typu programy w obecnych czasach i jak bardzo przyczyniają się do podniesienia ludzi na duchu w trudnych czasach, ponieważ angażują dużą liczbę widzów.

Efekty

Uzyskana wiedza pomogła wykazać, że widzowie Britain’s Got Talent byli bardzo zaangażowani, o czym świadczy ich duża aktywność i pozytywne nastawienie w mediach społecznościowych. Spostrzeżenia te były cenne dla partnerów biznesowych i komercyjnych programu.

Get in touch