Lepsze doświadczenia i większe zaangażowanie dla klienta z branży rozrywkowej

Nasz klient z branży rozrywkowej był w stanie dotrzeć do konsumentów poprzez dostarczenie odpowiedniejszych treści, zwiększając wskaźniki lojalności i zaangażowania swoich obecnych klientów.

Wyzwanie

Nasz klient zmagał się z typowymi problemami rozwijającego się biznesu:

 • Brak scentralizowanego repozytorium danych
 • Dane nie były zharmonizowane ani dostępne
 • Różne zbiory danych były przechowywane w różnych formatach i pochodziły od różnych dostawców
 • Nie było całościowej metody śledzenia wyników działalności
 • Firma nie rozumiała preferencji klientów ani ich skłonności do zakupu, nie miała też możliwości poznania motywacji stojącej za zakupami dokonywanymi przez konsumentów

Zastosowane podejście

Aby pomóc klientowi, zastosowaliśmy 5-stopniowe podejście:

Krok 1:

 • Budowanie fundamentu dzięki harmonizacji danych
 • Czyszczenie i harmonizacja różnych zbiorów danych
 • Utworzenie rynku danych (data mart) zawierającej wszystkie istotne dane

Krok 2:

 • Zrozumienie krajobrazu rynkowego
 • Rozpoznanie wzorców konsumpcji
 • Oszacowanie potencjału segmentów klientów

Krok 3:

 • Zaangażowanie poprzez działania e-CRM
 • Zarządzanie cyklem życia konsumenta poprzez:
  • docieranie do konsumentów za pomocą wyzwalaczy behawioralnych
  • personalizację doświadczeń dzięki silnikowi rekomendującemu treści w czasie rzeczywistym

Krok 4: 

 • System informacji zwrotnej od klientów
 • Zwiększenie lojalności i retencji klientów
 • Określenie kluczowych czynników wpływających na zadowolenie i zaangażowanie konsumentów

Krok 5: 

 • Stworzenie pulpitu nawigacyjnego, aby pomóc menedżerom zrozumieć wyniki działalności w czasie rzeczywistym

 

Insight

Przeanalizowaliśmy zharmonizowany rynek danych, co pozwoliło nam poklasyfikować dane na segmenty w oparciu o wzorce konsumpcji i oszacować potencjał rynkowy. Na tej podstawie mogliśmy dotrzeć do klientów poprzez dostarczanie bardziej odpowiednich treści, co przełożyło się na wzrost lojalności i zaangażowania obecnych użytkowników.

 

Efekty

 • Wzrost konwersji klientów korzystających z bezpłatnego okresu próbnego na abonament płatny: 62% do 70%.
 • Wzrost przychodów o 22%.
 • Spadek średniego tygodniowego odpływu klientów z 12% do 9%.
 • Szybsze podejmowanie decyzji i raportowanie dzięki łatwym w użyciu, skalowalnym pulpitom nawigacyjnym (Visual Dashboards).
Get in touch