Kreowanie lepszych doświadczeń klienta dla czołowego banku

Boats
Zaproponowane przez Kantar działania Close-the-loop przyniosły znaczący zwrot z inwestycji dla wiodącego europejskiego banku detalicznego.

In brief

300% increase in direct sales
55% increase in overall ROI

Wyzwanie

Nasz klient chciał opracować program doświadczeń klienta (customer experience, CX), aby poprawić wyniki handlowe dzięki przyjęciu podejścia skoncentrowanego na kliencie. Klient chciał móc przewidywać potrzeby klientów i identyfikować możliwości większej koncentracji na kliencie w swojej działalności.

Zastosowane podejście

Stworzyliśmy program CX do monitorowania ponad 25 różnych elementów tzw. ścieżki podróży (customer journey) do zakupu (w tym zamawianie kart kredytowych, doradztwo w oddziale, zaciąganie kredytu hipotecznego itp.) poprzez platformę Qualtrics.

Celem programu było wsparcie dla klienta w wyjściu poza usprawnianie procesów i pomoc w zrozumieniu mocnych i słabych stron konkretnych ścieżek konsumenta, co miała pomóc w realizacji bardziej efektywnej strategii handlowej.

Wynik

Zidentyfikowaliśmy ważne etapy ścieżki klienta oraz mocne i słabe strony działalności naszego klienta. Dzięki temu nasz klient mógł skontaktować się ze swoimi klientami w odpowiednim czasie, aby „domknąć pętlę” – zatrzymać niezadowolonych klientów i zwiększyć sprzedaż wśród zadowolonych.

Zidentyfikowaliśmy również nowe możliwości sprzedaży dodatkowych produktów (upselling).

Efekty

Nasz program CX pomógł obniżyć wskaźnik utraty klientów o prawie 15% i zwiększyć sprzedaż bezpośrednią o ponad 30% dla tych klientów, z którymi nawiązano kontakt. Całkowity wskaźnik ROI z działań close-the-loop wzrósł o 55%.

Get in touch