Retail Investor brengt al sinds 1997 de ontwikkeling van de beleggersmarkt in kaart

In het kort

Na de korte dip in het aantal beleggende huishoudens in 2022, zet dit jaar de groei van 2016-2021 weer door. Het aantal is van 1,92 miljoen met 6% gestegen naar 2,02 miljoen huishoudens. De intentie van niet-beleggers om in de komende 6 maanden te beginnen met beleggen, is op hetzelfde hoge niveau gebleven als in eerdere jaren. Doordat de instroom niet meer zo sterk is, lijkt de drempel om daadwerkelijk in te stappen echter hoger dan voorheen.

Welke merken trekken relatief meer nieuwe beleggers aan? In welke mate zijn ESG-beleggers bereid lagere rendementen te accepteren? En wat is de impact van de stijgende rentetarieven?

Dit zijn onder meer de inzichten die Retail Investor biedt – de enige Nederlandse studie die al sinds 1997 de ontwikkeling van de beleggersmarkt volgt en de bevindingen op een heldere manier in een breder perspectief plaatst.

Retail Investor 2023

Dankzij het multiclient-karakter van Retail Investor 2023 ontvang je tegen een beperkte investering een actueel beeld van:  


  • De omvang van de particuliere beleggersmarkt als geheel en van de groei en krimp van specifieke segmenten, zoals die van tonnairs en startende beleggers; 
  • Ontwikkeling van de marktpositie van de verschillende aanbieders (omvang client base en AUM per aanbieder); 
  • Motieven van startende beleggers; waarom kiezen zij ervoor om al dan niet te beleggen bij hun huisbank; 
  • Zelf Beleggen: omvang client base, AUM en transactiefrequentie per aanbieder; 
  • Laten Beleggen: omvang client base en AUM per aanbieder; 
  • Persoonlijk Vermogensbeheer: omvang client base en indicatief relatieve AUM per aanbieder; 
  • Duurzaam beleggen: ontwikkeling share of wallet, hoe komt men tot een keuze en hoe ‘groen’ veronderstelt men dat hun duurzame beleggingen zijn. Hoeveel procent rendement is men bereid in te leveren voor een duurzamere beleggingsportefeuille; 
  • Ontwikkeling van index-, fiscaal- en periodiek beleggen;
  • Wat is de NPS score (klantbelevingsscore) per aanbieder van beleggingsproducten;
  • In hoeverre maken beleggende huishoudens ook gebruik van beleggingen in crypto;

Meer informatie over Retail Investor?

Neem contact op met Willem Eenhoorn voor een volledig overzicht van de inzichten van Retail Investor.